sitemap | bookmark
 
MijnWebserver webhosting services stardevelop.com Live Help Accept Decline Close
Live Help
Voorwaarden

Gebruik
 
 • Het materiaal op de server van de klant betreft geen racisme, illegale software, illegale activiteiten, of ander materiaal waarvan MijnWebserver vindt dat het niet gepast is.
 • Voor de klant is het toegestaan om scripts/programma's op de server te gebruiken, zolang het functioneren van de server hierdoor niet in gevaar komt.
 • MijnWebserver kan niet aansprakelijk gesteld worden bij onbereikbaarheid van de server door storingen, onderhoud, vernieling en/of diefstal.

 • Betaling
   
 • Indien de klant zijn pakket voortzet na afloop van de termijn, verplicht de klant zich tot het betalen van de hiervoor geldende prijzen en tarieven. De klant zal de hem in rekening gebrachte bedragen, overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities, aan MijnWebserver betalen. Een MijnWebserver pakket wordt afgesloten voor tenminste één termijn van 6 maanden.
 • De klant is niet bevoegd tot verrekening en/of het opschorten van de betalingsverplichting jegens MijnWebserver.
 • In geval van niet-tijdige betaling worden herinneringskosten in rekening gebracht. Indien de klant nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven. In dat geval worden, naast het verschuldigde bedrag, tevens de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten gemaakt door MijnWebserver, in rekening gebracht.

 • Abonnementsduur en beeindiging
   
 • Overeenkomsten voor een bepaalde tijd worden na verloop van het verstrijken van de initiële duur automatisch verlengd voor dezelfde duur, tenzij de klant kenbaar heeft gemaakt zijn account te willen beeindigen (overeenkomstig de voorwaarden voor beeindiging).
 • Om een account te beeindigen dient de klant dit uiterlijk één week voor het verstrijken van de duur de overeenkomst schriftelijk of per email aan MijnWebserver kenbaar te maken. Als datum van opzegging geldt de datum van dagtekening van de brief of van ontvangst van de email. De opzegging is pas geldig als de klant een bevestiging van MijnWebserver heeft ontvangen.
 • Indien de klant tijdens de proeftermijn besluit zijn account na afloop van de proeftermijn niet voort te zetten, dient de klant dit voor het verstrijken van de proeftermijn, volgens bovenstaande regels kenbaar te maken aan MijnWebserver.
 • Na het verstrijken van de opzegtermijn is het niet meer mogelijk het account kosteloos te annuleren en is de klant verplicht de kosten voor het aangemelde abonnement te voldoen.
 • Per account wordt slechts 1 proeftermijn verstrekt.
 • De proeftermijn geldt alleen voor webhostingpakketten en niet voor het verhuizen of registreren van domeinnamen.

 • Copyright © 2003-2006 MijnWebserver, Alle rechten voorbehouden. Lees onze voorwaarden